Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Εισήγηση Πολίτες Εν γνώσει - Ψαχνά Εύοιας, Ιανουάριος 2014

Θέμα: Φοβίες στην παιδική ηλικία. Παιδικές φοβικές αντιδράσεις,
είδη φοβιών- προέλευση και αντιμετώπιση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου